BEN ELZET

1. tř chovnosti - výběrový chov -doživotně, VD, DLK DKK negativní, 5VQ1/P zkoušky Bh,IPO3, 2016 - Cacit Dobříš 29. místo, MM ČKNO 30. místo , 2017 -MM ČKNO 37. místo, MČR IPO 39. místo,  2018 - MM ČKNO 23. místo